2020-08-25

What to do in Cambridge?

Punting is one of the activities in Cambridge. And you can find more possibilities here.
----------
Pływanie łodzią płaskodenną (tzw. punting) jest jedną z atrkacji Cambridge. Więcej możliwości znajdziecie tutaj.
Linked to:


2020-08-23

King's College Chapel

'King's College Chapel is the chapel of King's College in the University of Cambridge. It is considered one of the finest examples of late Perpendicular Gothic English architecture. The Chapel was built in phases by a succession of kings of England from 1446 to 1515, a period which spanned the Wars of the Roses and three subsequent decades. The Chapel's large stained glass windows were not completed until 1531, and its early Renaissance rood screen was erected in 1532–36. The Chapel is an active house of worship, and home of the King's College Choir. The Chapel is a significant landmark and a commonly used symbol of the city of Cambridge.' Wikipedia
----------
'King's College Chapel to kaplica King's College na Uniwersytecie Cambridge. Uważany jest za jeden z najwspanialszych przykładów późnego prostopadłego gotyku angielskiego. Kaplica była budowana etapami przez kolejnych królów Anglii od 1446 do 1515 roku, czyli okresu obejmującego Wojny Róż i trzy kolejne dekady. Wielkie witraże kaplicy ukończono dopiero w 1531 roku, a wczesnorenesansowe lektorium wzniesiono w latach 1532–36. Kaplica jest aktywnym domem modlitwy i siedzibą chóru King's College. Kaplica to ważny punkt orientacyjny i powszechnie używany symbol miasta Cambridge.'  Wikipedia
Linked to: