2020-02-24

Sunny Monday

A stroll by the coast in Symi Town, Greece.
----------
Spacer nabrzeżem w miasteczku Symi, Grecja.
Linked to:3 comments: