2018-01-31

2018-01-30

Pomorska 6

Building no. 6 is one of the tenement houses at Pomorska Street. It's from the second half of the 20th century and it's built in neoclassicism style.
------------
Dom numer 6 jest jedną z kamiennic przy ulicy Pomorskiej. Pochodzi z drugiej połowy XX w. i jest zbudowana w stylu neoklasycystycznym.
Linked to:

2018-01-29

Monday Mural

A few murals appeared on the blocks of flats at Ogrody estate.
----------
Kilka murali pojawiło się na blokach na osiedlu Ogrody.

2018-01-27

Green_20180127

Common horsetail at municipal cemetery. August 2017.
----------
Skrzyp polny na cmentarzu miejskiem. Sierpień 2017 r.
Linked to:

2018-01-26

Windows

Pomorska 6 St, Kolobrzeg.
----------
Ulica Pomorska, Kołobrzeg.
Linked to:

2018-01-25

Mish-Mash

It was a windy day...
----------
To był wietrzny dzień...
 And this one was calm...
----------
A ten spokojny...
 Peace in mind...
----------
Spokój  w głowie....
 Trials...
----------
Próby....
 Island of birds.
----------
Wyspa ptaków.
 Shadows.
----------
Cienie.
Linked to:
Wednesday Around The World
Wonderful Wednesday
Thankful Thursday
Little Things Thursday
Skywatch Friday


2018-01-24

2018-01-23

Hutnik

It used to be health resort Hutnik, but since 2008 it has fallen into ruin. In 2014 company Mat-Mad bought it and it's gonna be Olymp IV (hopefully ready for July 2018). As you can see it's ten floors contruction. You can't build hotels or health resorts this tall in this part of the city anymore. That is why the new owners decided to use and renovate old construction.Hutnik had 6,0000 square metres of usable area. Olymp IV will have around 11,000 square metres.
--------
To kiedyś  było sanatorium Hutnik, ale od 2008 popadało w ruinę. W 2014 firma Mat-Mad kupiła budynek. i będzie to Olymp IV (mam nadzieję, że już w lipcu 2018 r.) . Jak możecie zauważyć, jest to dziesięciopiętrowy budynek. Nie można jużtakich wznosić w dzielnicy uzdrowiskowej. Nowi włąsciciele postanowili więc użyć i odnowić starą. konstrukcję. Hutnik miał 6 tys. m2 powierzchni użytkowej, Olymp IV będzie miał około 11 tys. m2.

September 2011
----------
Wrzesień 2011
February 2016.
----------
Luty 2016 r.
May 2016.
----------
Maj 2016 r.
September 2017.
----------
Wrzesień 2017 r.
January 2018.
----------
Styczeń 2018 r.
Linked to:

2018-01-22

Wind

Wind turbine plant nearby Ustronie Morskie. Here are summer shots from that place.
----------
Elektrownia wiatrowa w pobliżu Ustronia Morskiego. Tutaj są ujęcia z lata z tego miejsca.
Linked to: