2021-02-27

Weekend....

I found a new place in Ekopark Wschodni. It's a little bit hidden. I haven't noticed it before...

----------

Znalazłam nowe miejsce w Ekoparku Wschodnim. Jest trochę ukryte. Nie zauważyłam go wcześniej...


2021-02-21

Is it spring already? ...

 ... I hope so ... nine Celsius degrees was nice yesterday ...

----------

Czy to już wiosna? ... mam nadzieję ... dziewięć stopni na plusie było miłe wczoraj ....

Linked to: All SeasonsMy Sunday Best
2021-02-20

Seagulls and cormorants

It was a pleasure to watch birds 'h'unting in the waves. 

----------

To była przyjemność obserwować polujące w falach ptaki .