2020-03-31

Around the Turkusowe Lake

Turkusowe Jezioro (Turquoise Lake) is located on the island of Wolin in the south of  Wapnica village in the West Pomeranian Voivodeship in the Wolin National Park. It is an artificial reservoir. It was formed on a marly-calcareous ground at the site of the chalk pit. It is surrounded by picturesque Lubińsko-Wapnickie hills at an altitude of 2.6 m a.s.l. The depth of the lake is 21.2 meters. So we are dealing here with the phenomenon of cryptodepression - the bottom of the reservoir is below sea level (18.6 meters). Lake area 6.7 ha.

You find more pictures here.
----------
Jezioro Turkusowe znajduje się na wyspie Wolin na południu wsi Wapnica w województwie zachodniopomorskim na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Jest zbiornikiem sztucznym. Powstało na podłożu marglisto-wapiennym w miejscu wyrobiska kredy. Położone jest w otoczeniu malowniczych pagórków Lubińsko-Wapnickich na wysokości 2,6 m n.p.m. Głębokość jeziora wynosi 21,2 metra. Mamy więc tu do czynienia ze zjawiskiem kryptodepresji - dno zbiornika leży poniżej poziomu morza (18,6 metra). Powierzchnia jeziora 6,7 ha.

Więcej zdjęć znajdziesz tutaj.
Linked to:


2020-03-29

InSPIREd Sunday_20200329

Few shots from the municipal cemetery. February 2020.
----------
Kilka zdjęć z miejskiego cmentarza. Luty 2020 roku.
Linked to:


2020-03-26

End of March sunset

Instead of admiring incredible sunset we #stayathome .... Luckily I was coming back from work, so I could see it.
----------
Zamiast podziwiać niezwykły zachód słońca #zostajemywdomu... Na szczęście ja wracałam z pracy, więc mogłam go zobaczyć.
Linked to:


Trochę zimy, trochę lata

The second day of spring brought snow and beautiful weather. It is a pity that we could not use it :(
----------
Drugi dzień wiosny przyniósł śnieg i piękną pogodę. Szkoda, że nie mogliśmy z niej skorzystać :(
Linked to:
2020-03-25

During the pandemia

From today our government is introducing further restrictions. The number of infected with COVID-19 in Poland is still growing, so we must stay at home. We can only go out in justified cases: to the store, to the doctor, to work. 
----------
Od dzisiaj nasz rząd wprowadza kolejne ograniczenia w poruszaniu się. Liczba zarażonych wirusem COVID-19 w Polsce wciąż rośnie, a zatem musimy pozostać w domach. Możemy wyjść tylko w uzasadnionych przypadkach: do sklepu, do lekarza, do pracy.

Today I took a few pictures on the beach, the pier and the promenade. They suppose to be full of people at this time of the year...
----------
Dzisiaj sfotografowałam plaże, molo i promenadę, które powinny być pełne ludzi o tej porze roku... 
Linked to: