2019-09-30

New investment

A new kindergarten for 125 children will have been finished by the end of 2020, but first the old one must have been demolished.
---------
Nowe przedszkole dla 125 dzieci będzie gotowe do końca 2020 roku, ale najpierw stare musiało zostać wyburzone.
Linked to:

2019-09-29

InSPIREd Sunday_20190929

The cemetery nearby the church dedicated to Christ the King in Korzystno.
----------
Cmentarz w pobliżu kościoł pw. Chrystusa Króla w Korzystnie.
Linked to:


2019-09-28

Birds

Birds on the promenade. October 2012.
----------
Ptaki na promenadzie. Październik 2012 roku.
Linked to:

2019-09-25