Hawthorn

Midland hawthorn tree  (Crataegus laevigata). Bike path towards Podczele. May 2018.
----------
Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata). Ścieżka rowerowa w stronę Podczela. Maj 2018 roku.
Linked to:

Ferns

Ferns in Jednosci Narodowej Park, June 2018.
----------
Paprocie w Parku im. Jedności Narodowej, czerwiec 2018 roku.
Linked to:

2018-11-27

U for Ustka

The river Slupia (which ends in the Baltic Sea) divides the town of Ustka for two parts. A few years ago the Town Hall decided about building a Unique bridge connecting these two parts. The bridge opens every hour for fifteen minutes. It has 52,3 m length and 5,37 m width. The pylon is 24 m high and the bridge weights  100 tonnes.
----------
Rzeka Słupia, która wpada do Morza Bałtyckiego, dzieli miasto Ustka na dwie części. Kilka lat temu radni zadecydowali o budowie mostu, łączącego te dwie części. Most otwiera się co godzinę na piętnaście minut. Ma 52, 3 metry długości u 5, 37 m szerokości. Pylon mierzy 24 m, a konstrukcja waży 100 ton.
Linked to:

Paintings

Outdoor sale of paintings during the West Pomeranian Heritage Days. September 2018.
----------
Sprzedaż obrazów podczas Dni Dziedzictwa Pomorza Zachodniego. Wrzesień 2018 roku.
Linked to:

2018-11-26

Dni Dziedzictwa Pomorza Zachodniego

At the beginning of September, we celebrated West Pomeranian Heritage Days in the Solna Marina. Fish dishes were the main attraction.
----------
Na początku września świętowaliśy Dni Dziedzictwa Pomorza Zachodniego w Marinie Solnej. Dania rybne były główną atrakcją.
We could also taste the more classic meal ;) for this time of the year ... grilled sausage ...
----------
Mogliśmy popróbować także bardziej klasycznego ;) na tą porę roku posiłku ... grillowaną kiełbasę ...
... or buy hand made crafts ...
----------
... lub kupić ręcznie robione wyroby ...
... listen to the sailor songs ...
----------
... posłuchać marynarskich piosenek ...
... admire the collection of ship and train models ...
----------
... podziwiać kolekcję modeli statków i pociągów ...
... or play in the pirate bay ... ;)
----------
.... albo zabawić w zatoce piratów ...
Linked to:2018-11-24

Game of colours

Game of colours on the promenade.
---------
Gra kolorów na promenadzie.
Linked to:

2018-11-23