2018-07-31

Was I amused?

For summer season, there is an amusement park nearby Rodziewiczowny St.
----------
W czasie letniego sezonu niedaleko ulicy Rodziewiczówny postawiono Wesołe Miasteczko.
Linked to:

2018-07-30

The Little Wharf

The Little Wharf by the Trzesiecko Lake in Szczecinek.The center of wakeboarding.
----------
Mała Przystań nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku. Centrum wakeboardingu.
Linked to:
My Sunday Best
Blue Monday
Through My Lens

2018-07-29

Solidarność

Next month our city will host th Solidarnosc Race, but in the meantime I searched my archives and I found few pictures from last year.
----------
Następnego miesiąca nasze miasto będzie gościć Bieg Solidarności, w międzyczasie przeszukałam moje archiwa i znalazłam kilka zdjęć z zeszłęgo roku.
Linked to:

Sunrise Festival

The Sunrise Festival is going on in Kolobrzeg. For a few days, the city has become the center of electronic music. The stages had been prepared for two weeks. It's not my kind of music, so you have picture of the main stage from outside only.
----------
Festiwal Sunrise trwa w ten weekend w Kołobrzegu. Przez kilka dni, miasto stało się centrum muzyki elektroncznej. Sceny przygotowywano przez dwa tygodnie. To nie mój rodzaj muzyki, więc jest tylko zdjęcie głównej sceny z  zewnątrz.
And as every year there is an inflatable church next to the Festival, so there is one for InSPIREd Sunday.
----------
I jak co roku, niedaleko festiwalu umiejscowiono dmuchany kościół, więc mam coś dla InSPIREd Sunday.
Linked to:2018-07-28

Blood Moon

It was the longest lunar eclipse of the 21th century. It lasted one hour 42 minutes and 57 seconds. There were a few clouds here at the beginning, but later on it was pleasure to watch it.
----------
To było najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI wieku. Trwało jedną godzinę, 42 minuty i 57 sekund. Na początku było kilka chmur, ale pózniej to już tylko przyjemnośc z oglądania.

22:04
 22:47
Linked to:

2018-07-27

B&W_20180727

Engines on the side tracks of the train station in Kolobrzeg.
----------
Lokomotywy na bocznych torach na statcji kolejowej w Kołobrzegu.
Linked to:

2018-07-26

Hot in here, must be summer...

It's so hot, I decided to post winter pictures. I wonder if it helps... ;) Actually I checked the date I took these pictures. It's 29th March 2018, so it's spring pictures... LOL.
Stefan Zeromski Park.
----------
Jest tak gorąco, że zdecydowałam się opublikować zimowe zdjęcia. Zastanawiam się, czy to pomoże... ;) Właściwie to sprawdziłam datę tych zdjęć. To 29 marca 2018 roku, a więc to wiosenne zdjęcia.... LOL.
Park im. Stefana Żeromskiego.
Linked to:

2018-07-25

Colours of the evening

Summer evening are wonderful! C for colours of the evening. The Central Beach just before 'Beach Project'.July 2018.
Linked to:


2018-07-23

Bike trip

A few shots from another bike trip to Podczele.
----------
Kilka zdjęć z kolejnych wycieczki rowerowej do Podczela.
Linked to: